Haziran 23, 2017

Kitaplar

E1YAŞA M.Hadi, Uysal A. Nötropeniler. Ed:İliçin Gürler. TEMEL TEDAVİ. Güneş Kitabevi, Ankara. 1. Baskı, 1991; s:273-279.

E2YAŞA M.Hadi. Hepatik Ensefalopati. Ed:İnan G., Alparslan B.Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1999 Yılı Panelleri (Yardımcı Ders Kitabı). Adnan Menderes Üniversitesi Yayınları. No:14, Aydın, 2000; s:313-328.

E3– YAŞA M.Hadi, Yükselen V, Sarılıklı Hastaya Yaklaşım.  Editörler: Özden A, Şahin B, Yılmaz U, Soykan İ, GASTROENTEROLOJİ,  Türk Gastroenteroloji Vakfı Yayınları,  Ankara, 2002, S: 433 – 442

E4 YAŞA M.Hadi. Helicobacter pylorinin Tarihçesi. Ed: Özkan Hasan. GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ VE PEPTİK ÜLSER,  Serter Kitapevi, Ankara, 1. Baskı, 2003, s:82-89.

E5-YAŞA M.Hadi. ALT GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım. 5.Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu. (Sempozyum Kitabı). Gaziantep, 5-7 Mayıs 2005; sayfa:27-30.

E6YAŞA M.Hadi. Delta Hepatitte Tanı ve Tedavi. Ed; Balık İ, Aygen B, Mıstık R, Örmeci N, Şentürk H, Yağcı R. Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi. Viral Hepatit Savaşım Derneği Yayınları, Ankara, 2005.

E-7YAŞA M.Hadi. Helicobacter pylori.. Ed: Özkan Hasan. GASTROÖZEFAGİAL REFLÜ HASTALIĞI VE GASTRİT-PEPTİK ÜLSER,  Sentez Matbaacılıki, Kartal-İstanbul, 1. Baskı, Ağustos 2006, s:185-194.

E8 YAŞA M.Hadi, Karaoğlu AÖ, Yükselen V. Kolonun Diğer hastalıkları. Ed: Tözün N, Şimşek H, Özkan H, Şimşek İ, Gören A. Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji. Sayfa:1019-1039. 1.Baskı, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2007,

E9YAŞA M.Hadi, A.Önder Karaoğlu. Gastrointestinal Sistemin Vasküler ve İskemik Hastalıkları. Tözün N, Şimşek H, Özkan H, Şimşek İ, Gören A. Klinik Gastroenteroloji ve Hepatoloji. Sayfa:1147-1161. 1.Baskı, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, 2007,

E10YAŞA M.Hadi, Hepatit B ve C Virüsü Taşıyan Annelerin Çocuklarına Karşı Sorumlulukları, 12-16.Kasım.2008,  25.Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kurs Kitabı, Sayfa:121-126.