Ekim 18, 2017

Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları ile İlgili Makalelerim

Behçet’s Disease: 1 2

The Prostate: 1 2 3 4 5

Kronik Diyare Ve Zes: 1 2 3

Diyabet Ve Gebelik : 1 2 3 4

Çinkonun Bazı Metabolik Etkileri: 1 2 3

Hipokalsemili Hastaya Yaklaşım: 1 2 3 4

Akciğer Grafisinde Hava Sıvı Seviyesi: 1 2

Alt Gis Kanamalı Hastaya Yaklaşım: 1 2 3 4

Peritoneal Benign Kistik Mezotelyoma: 1 2 3

Perkütan Transhepatik Sfinkterotomi: 1 2 3 4

Pankreas Kanal Taşları Ve Endoskopik Tedavi: 1 2 3 4

Erken Yaşta Kronik Pankreatitis Ve Pankreas Kanal Taşı: 1 2

Benign Ekstra Hepatik Kolestaz Vakalarında Tedavi: 1 2 3 4

Plummer-Vinson Syndrome A Report Of Three Cases: 1 2 3 4
 
Partial Seizure An Unusal Cause Of Recurrent Vomiting: 1 2 3 4
 
Percutaneous Drainage Of Splenic Abscess_A Case Study: 1 2 3
 
Periampuller Divertikül içi yerleşimli Papillada Sfinkterotomi: 1 2 3
 
Acute Rheumatic Fever And Acute Glomerulonephritis A Case Report: 1 2 3
 
Serum Adenosine Deaminase Activities in Acute Lymphocytic Leukemia: 1 2 
 
Malign Darlıklara Bağlı Kolestazın Plastik Ya da Metalik Stent İle Tedavisi: 1 2 3 4
 
Reaktif Artritli Hastaların Serumlarında Adenozin Deaminaz Aktivitesi Tayini: 1 2 3 4 5
 
Dna Analysis And Dna Ploidy İn Gastric Cancer And Gastric Precancerous Lesions: 1 2 3 4
 
Solid Tümörlü Hastalarda Plazma Ve Lökosit Askorbik Asit Seviyelerinin Tayini Ve Değerlendirilmesi: 1 2 3 4
 
Flow Cytometric DNA Analysis and Immunahistochemical p53, PCNA and Histopathologic Study in Primary Archalasia Preliminary Results 1 2
 
Çok Yüksek Doz Emetojenik Ajan İçermeyen Kemoterapi Protokollerine Bağlı Bulantı Ve Kusmalarda Klorpromazin Kullanılması: 1 2 3 4