Temmuz 9, 2017

Kanser ile ilgili Makalelerim

Erythrocyte Antioxidant System İn Patients With Hepatic Cancer: 1 2 3 4

Mide Kanseri Gelişiminde Diyet ve Diğer Çevresel Risk Faktörleri: 1 2 3 4

Hepatosellüer Kanserde Tanı ve Tedavi Yöntemleri: 1 2 3 4 5

Mide Kanserlerinde Epidemiyoloji: 1 2 3

Aydın Bölgesindeki Kolon Kanserinin Özellikleri