Güzel ve Etkili Konuşmak

Konuşma, bir mesajı iletme veya insanları etkileyip yönlendirme amacı ile ses ve diğer vücut hareketleri yoluyla oluşturulan bir eylemdir. Kısaca konuşma Seneca’nın dediği gibi “insanın aklını diliyle kullanma sanatı”dır.

Niye konuşmak isteriz?

Var olan bir sıkıntıdan kurtulmak için,

Kişileri ikna edip yönetmek için,

Çevredekilerle ilişkileri geliştirip maddi ve manevi kazanç elde etmek için,

Herhangi bir konuda ya da mesleki açıdan çevremizdekileri bilgilendirmek için

Konuşmacıda başlangıçta olması gereken bazı özellikler

Konuşmacı konuşmaya arzulu olmalı, küsüde ne söyleyeceğini önceden bilmeli, cesur ve kendinden emin olmalı, konuştuğu dil dinleyiciler tarafından anlaşılır olmalı ve kelimeleri telaffuzu açık ve net  olmalıdır.

Konuşmacının kürsüdeki durumu da önemlidir.

Giyimi temiz, şık ve ortama uygun olmalıdır. Konuşmacı mümkünse vitrinin tek demirbaşı ve mutlaka güleryüzlü olmalıdır. Konuşmasını beklerken derli / toplu oturmalıdır. Kürsüde konuşurken sakin olmalı ve  dik durmalıdır.  Gerekli yerlerde beden dilini de kullanmalı ancak abartılı el-kol hareketlerinden kaçınmalıdır.

Etkili konuşmanın ip uçları

Etkili konuşmada ilk prensip;  gereken yerde, uygun zamanda, gerekli konuların, gerektiği kadar, sade ve anlaşılır bir dille anlatılmasıdır.

Konuşmadan önce iyi bir hazırlık yapılmalı ve konuşmacı konuştuğu konuda yeterli  bilgiye sahip olmalıdır. 

Konuşmayı içtenlikle dinleyen bir kişi ya da topluluk bulunmalıdır.

Konuşma mümkün olduğu  kadar kısa ve öz olmalıdır. Unutulmamalıdır ki;  en etkili konuşmalar en kısa olanlardır.

Konuşmacı  rahat ve kendinden emin olmalı, düşünerek konuşmalıdır.  Konuyu iyi bildiğini karşısındakilere hissettirmelidir

Konuşmacının sesinin gücü, karşısındakilerin duyacağı kadar olmalıdır. Unutmayalim ki sesin fazlası gürültüdür. Yüksek sesle konuşma, kişinin bilgi eksikliği zaafını gürültüyle kamufle etmesi  anlamı taşır.

Yeri geldiğinde özlü sözlerle süslenmesi, konuşmanın etkinliğini arttırır. Ancak bu konuda aşırıya kaçınılmamalı ve  gereksiz sözler söylenmemelidir.

Konuşmada yeni şeyler söylenmesi ve konunun özünü anlatan cümlelerde vurgu yapılması dinleyicilerin dikkatini arttıracaktır.

Konuşmada en kolay anlaşılır kısa ifadeler seçilmeli ve konu uygun örneklerle desteklenmelidir.

Mesleki deyimlerin kullanılması ve konuların resimlenmesi dinleyicilerin dikkatini  arttıracaktır.

Önemli konuların değişik ifadelerle tekrarı akılda kalmalarını sağlayacaktır.

Etkili konuşma önemli midir?

Hem de çok çok önemlidir. Carnegie;  “Kişilerle temas ve konuşmalarda, muhatabın hayır diyemeyeceği bir yol bulunmalıdır. Bu yolun anahtarı da güzel ve etkili bir konuşmadır.”  demiştir. Bizim Yunus Emre’miz ise veciz  ifadesi ise “Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı” diyerek güzel ve etkili konuşmanın önemini ve neler yapmaya muktedir olduğunu çok güzel vurgulamıştır.

Esasında,  iyi hazırlanmış ve sade cümlelerle ifade edilen güzel ve etkili bir konuşma, her birey için gerekli bir beceridir. Gerek  konuşmacı, gerekse dinleyiciler için, etkili konuşmanın  pek çok olumlu yönleri bulunmaktadır. Çünkü kişinin asıl bildikleri, doğru dürüst anlatabildiği şeylerdir.

Aslında işin özü Molliere’in dediği gibi “ Bizi anlamışlarsa, iyi konuşmuşuz demektir”. Çünkü çoğu anlaşmazlıkların, başarısızlıkların, sürtüşmelerin ve sonu kavgayla, hatta  mahkeme ile bitmiş ilişkilerin temelinde ne yazık ki kişilerin niyetlerini  açık ve anlaşılır bir şekilde karşısındakilere anlatamamaları yatmaktadır.

Bir Cevap Yazın