Haziran 23, 2017

Bilimsel Etkinlikler

KATILDIĞIM KONGRE, KURS, KONFERANS, SEMPOZYUM VE DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER:

1– Ankara Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hizmet İçi Eğitim Kursu,  1988 ve 1999,  ANKARA.

2-IX.Mezuniyet Sonrası Kurs: “Kalb Hastalıklarının Tedavisinde Yenilikler”. Ankara Tıp Fakültesi,  İbn-i Sina Hastanesi. 5-6 Nisan 1990, ANKARA.

3– Ankara Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hizmet İçi Eğitim Kursu, 1990, ANKARA.

4-Vaskülit Günleri. Ankara Tıp Fakültesi, İbn-i Sina Hastanesi, 30-31 Mayı 1991, ANKARA.

5– Ankara Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hizmet İçi Eğitim Kursu, 1991.

6– Ankara Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Hizmet İçi Eğitim Kursu, 1992.

7-XI. Gevher Nesibe Tıp Günleri, 19-22 Nisan 1993, Kayseri.

8- X.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 3-7 Ekim 1993,  BURSA.

9-3rd United European Gastroenterology Week, June 25-29, 1994, Oslo, Norway.

10-III.Avrupa Gastroenteroloji Haftası, 25-29 Haziran 1994 , Oslo, Norveç.

11 XI.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 6-9 Kasım 1994, ANTALYA.

12- The Methodist Hospital Baylor College of Medicine-Ankara Numune Hastanesi “Bilimsel İşbirliği Sempozyumu” 23-24 Haziran 1995, ANKARA.

13– XII. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi ve 2. Türk-Japon Gastroenteroloji Günleri, 25-28 Eylül 1995, İZMİR.

14-“Helikobakter Pilori İnfeksiyonu İle Peptik Ülser İlişkisi” Simpozyumu, 10 Mart 1995, ANKARA.

15-II.Uluslararası Katılımlı Hepato-pankreato-Bilier Bilimler Kongresi ve Cerrah Günleri, 21-22 Eylül 1995, İSTANBUL.

16-“Kolonoskopi Kursu”, 11 Ekim 1996, ANTALYA.

17-The Methodist Hospital Baylor College of  Medicine-Ankara Numune Hastanesi “Birleşik Bilimsel Sempozyum-II”. 30 Eylül- 1 Ekim 1996, ANKARA.

18-XIII.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi ve 2. Türkçe Konuşan Ülkeler Gastroenteroloji Toplantısı, 8-13 Ekim 1996, ANTALYA.

19– III.Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 7-9 Kasım 1996, ANKARA.

20-XIV. Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 28 eylül-3 Ekim 1997, MERSİN.

21-“1.Gastrointestinal Girişimsel Endoskopi Kursu”, 25-26 Eylül 1997, ANKARA. (Gastrointestinal Endoskopi Derneği Tarafından Düzenlendi).

22-III.Hepato-Pankreato-Bilier Bilimler Kongresi, 1-4 Kasım 1997, İZMİR.

23-I.Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, 21-25 Mayıs 1997, Bakü, AZERBAYCAN.

24-II.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 5-7 Haziran 1997, İSTANBUL.

25-III.Ege Onkoloji Günleri, 26-27 Mart 1998, İZMİR.

26-II.Uluslararası Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, 2-5 Haziran 1998, Almatı, KAZAKİSTAN.

27-I.Ulusal Gastrointestinal Endoskopi Kongresi, 17-20 Haziran 1998, ANKARA

28-XV.Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 14-16 Eylül 1998, İSTANBUL

29-Gastrointestinal Endoskopi Kursu, 13 Eylül 1998, İSTANBUL

30-Gastroenteroloji Kursu, 12-13 Eylül 1998, İSTANBUL

31– World Congress of gastroenterology, Semtember 6 – 11, 1998 Vienna,Austria

32-III.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 27-29 Mayıs 1999, İSTANBUL.

33-XVI.Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi, 10-15 Ekim 1999, Antalya

34-II.Ulusal Gastrointestinal Endoskopi Kongresi, 15.Ekim 1999, Antalya

35-III.Avrasya Gastroenteroloji Kongresi, 10 Ekim 1999, Antalya

36-VI.Türk Japon Gastroenteroloji Günleri, 15 Ekim 1999, Antalya

37– Hepatit B tedavisinde lamivudine 27 Ekim 1999, İstanbul.

38– 12 th Mediterranean Congress of chemotherapy, November 11 – 14 2000, Marackech, Morocco

39-Uluslararası Katılımlı Gastrointestinal Endosonografi ve Endoskopi Kursu,  12 Haziran 2000, İstanbul

40-XII.Türk-Alman Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kongresi, 13 Haziran 2000, İstanbul

41-XVII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, 3-5 Ekim 2000, ANTALYA

42-III.Ulusal Gastrointestnal Endoskopi Kongresi, 7 Ekim 2000, ANTALYA

43-Avrasya Gatroenteroloji Günü, 8 Ekim 2000, ANTALYA

44Oturum Başkanlığı: Avrasya Gastroenteroloji Günleri; Sözlü Bildiriler  7 Ekim 2000, ANTALYA

45-2.Mezuniyet Sonrası Gastroenteroloji Kursu, 4 Ekim 2000, ANTALYA

46-VII. Türk-Japon Gastroenteroloji Günleri, 8 Ekim 2000, ANTALYA

 

47-Eğiticilerin Eğitimi Kursu, 17-19 Kasım 2000, ADÜ, AYDIN

48-Eğitim Becerileri Kursu, 18-21 Aralık 2000, ADÜ, AYDIN

49- Gastrointestinal Endosonografi ve Endoskopi Kursu,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, 12 Haziran 2000, İstanbul

50– Girişimsel Endoskopide Yeni Uygulamalar 26 Ekim 2001, Antalya

 

51– II.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2001 ANTALYA.

52-18.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 25-30 Ekim 2001, ANTALYA

53– XXth International Congress of Hydatiology. . 4-8 June 2001, Kusadası, TURKEY.

54-Girişimsel endoskopide yeni uygulamalar, 26 Ekim 2001 ANTALYA

55– IV. Ulusalhepatoloji kongresi 13 – 16 Haziran 2001, İSTANBUL

56- Antibiyotik kullanımında Güncel Yaklaşımlar, 12 Ekim 2001, AYDIN

57– Rational use of Bile Acids in Hepatobiliary Diseases ( Falk Workstop), June 16, 2001, Freiburg, Germany

58-VI. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu, 31 Ekim – 2 Kasım 2002, Ankara

59– The Hepatitic C Forum 19th – 12nd semtember 2002, Rhodes, Greece

60Seminer Konuşmacı: Helikobakter pilori:Tanı ve Tedavi, 21 Nisan 2002, Aydın

61-12nd world Congress of gastroenterology, February 28 – March 1 2002, Bangkok, Thailand

62– 37th Annual meetingof the European Association for the study of the lirer, April 15 – 21, 2002 Madrid – Spain

63– XII. Dünya Gastroenteroloji Kongresi 24 Şubat – 1 Mart 2002, Bangkok, Tailand

64- Gastrointestinal motilite Günleri 29 – 30 Mart 2002, İZMİR

65-XIX.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 1-6 Ekim 2002, ANTALYA

66-III.. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26-30 Eylül 2003, ANTALYA.

67-XX. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 30 Eylül- 5 Ekim 2003, Kuşadası-AYDIN.

68– Ege Gastroenteroloji Günleri, 28 Şubat-1 Mart 2003, İzmir

69– 3.Doğu-Güney Doğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, 29 Mayıs- 3 Haziran 2003, Erzurum.

70– Kronik C Hepatit Tedavisinin Optimizasyonu  8 Haziran 2003, Antalya.

71-  ADÜ Göz kliniğine Seminer Konuşmacı: ADÜ Göz kliniği: Hepatitlerde Bulaşma Yolları ve Korunma Yöntemleri : 31.Mart  2003 , Aydın

72Gastroenteroloji Semineri Konuşmacı:  Viral hepatitlerde; Epidemiyoloji, Bulaşma ve Korunmadaki son gelişmeler  15.Nisan 2003, Aydın.

73Konferans Konuşmacı: Balıkesir:  Asid ve Pepsinle İlişkili Hastalıklarda Son Gelişmeler. 10.Mayıs 2003, Balıkesir.

74Oturum Başkanlığı: 20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Kuşadası, Aydın : 2 Ekim 2003, Salon D, Saat:111-12.30 Sözlü Bildiriler.

75-I. HepatopankreatoBilier Bilimler Kongresi, 19-22. Aralık 2003, ANKARA.

76Panelist konuşmacı: Kronik Pankreatitlerde Tanıdaki Son Gelişmeler. I. HepatopankreatoBilier Bilimler Kongresi, 19-22. Aralık 2003, ANKARA.

77- Konferans: Duodenal Ülser Tanı ve Tedavisindeki Son Durum, 19 Mart 2003, Muğla.

78Konferans Konuşmacı: Hp ve Peptik Ülser Hastalığı, 26 Mart 2003, Aydın.

79Panelist Konuşmacı: Hepatosellüler Kanserlerde Erken Tanı ve Tarama Yöntemleri, 4.Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, 5 Haziran 2003, Elazığ.

80– 5. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, 26 – 30 Eylül 2003 Belek – Antalya

81Oturum Başkanlığı: Konuşmacı: Prof.Dr. Mehmet İşler, Konu: Probiyotikler, 22 Aralık 2003 (1. hepatobiliopankreatoloji kongresi 19 – 22 Aralık 2003 Ankara)

82– Konferans Konuşmacı: Hepatik Ensefalopati: Tanı ve tedavideki son durum, İzmir Gastroenteroloji Derneği, 4 kasım 2003 İzmir

83– Peptik Asitle ilgili Hastalıklara yakın bir bakış, (Panel)13 Ocak 2003 Aydın

84– 11th United European Gastroenterology week, 1-5 November 2003, Madrid, Spain.

85Panelist Konuşmacı: Gastrointestinal Kanserlerde Etyolojik Faktörler ve Erken Tanı, (Kanser Haftası), Aydın Onkoloji Günleri, 1 Nisan 2004, AYDIN

86– 39th Annual meetingof the European Association for the study of the lirer, April 15 – 19, 2004, Berlin, Germany

87- Mezuniyet sonrası Hepatoloji Kursu, 7 – 10 Ekim 2004, Ankara.

88-Kronik Viral Hepatit Konsensus Toplantısı, 17-19. Ekim 2004, ANTALYA.

89-AY TV Konuşması: Sağlık Proğramı: Üniveriste Hastanemizde Yapılan yenilikler. 31.Ekim 2004, Saat: 21-23.00.

90– Türkiye Helicobacter Pylori çalışma Grubu (THPSR) 1. Toplantısı.

Avrupa Çalışma Grubu (EHPSG)’nun katkılarıyla. 4 – 5 Kasım 2004 İzmir

91-40th Annual meetingof the European Association for the study of the lirer (EASL), April 13 – 17, 2005 Paris – France

92Panelist Konuşmacı: Konu: ALT GİS Kanamalı Hastaya Yaklaşım. 5.Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu. Gaziantep, 5-7 Mayıs 2005.

93-Delta Hepatit Komisyon Üyeliği: Kronik Viral Hepatit Konsensus Toplantısı: 12-14.Mayıs 2005, ANTALYA.

94- Oturum Başkanlığı: V.Ulusal Hepatoloji Kongresi (7.Haziran 2005, Saat:11.00-12.15, Sözlü Bildiriler Oturumu), 5-7/6/2005, İSTANBUL.

95Oturum Başkanluğı: Konuşmacı: Prof.Dr.Mehmet İşler, Konu: Probiyotikler. 26 Eylül 2005, 2.Hepatogastroenteroloji Kongresi, 25-29.Eylül .2005, Belek-ANTALYA.

96Sözlü Bildirim Sunumu: İnflamatuar Barsak Hastalığı ile Faktör V Leiden G1691A, Protrombin G20210A ve MTHFR C677T Gen Mutasyonları Arasındaki İlişki. 27 Eylül 2005, 2.Hepatogastroenteroloji Kongresi, 25-29 Eylül 2005, Belek-ANTALYA.

97-AY TV Konuşması: Mercek Proğramı: Konu: Üniversite Hastanemiz hakkında genel bilgiler,  5. Ekim 2005, Saat: 21.00-24.00.

98Poster Bildiri Sunumu: DNA Analysis of Gastric Cancer and Premalign Gastric Lesions, and Relationship with DNA Ploidy. 13 th UEGW (United European Gastroenterology Week), October 17 , (October 15-20,  2005),  2005, Copenhagen, DANMARK

99.Seminer Konuşmacı: Son Gelişmeler Işığında Hepatosellüler Karaciğer Kanserlarinde Tanı ve Tedavi Yöntemleri, 4 Nisan 2006, AYDIN.

100-Meme kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu, 14-16 Nisan 2006, Kuşadası-AYDIN.

101-41st European Association for The Study of The Liver (EASL 2006), April 26-30, 2006. Vienna, AUSTRİA.

102Konferans Konuşmacı: Alt Gastrointestinal Kanamalarında Son Gelişmeler. IX. İnternational Euroasian Congress of  Surgery and Gastroenterology, May 15-18, 2006, Baku- AZERBAİJAN.

103-Regional Specialist Experience Exchange Meeting on yhe Current Therapy of Hepatitis, May 28-31, 2006, Medulin-Croatia..

104AY TV konuşması: Sağlık Proğramı: Konu: Mide kanserleri, nedenleri, korunma, tanı, tedavi.  3.6.2006, Saat:10-12.00

105Panelist Konuşmacı: Kronik Hepait C Tedavisinde İlaç Yan Etkileri.(Kronik Hepatitlerde Son Yenilikler ). 16-Haziran 2006, İZMİR.

106-3.Hepatogastroenteroloji Kongresi, 2-6 Eylül 2006, WOW Kremlin Palace, Aksu, ANTALYA.

107-VIII. Ulusal Viral Hepatit Kongresi, 2-4 Eylül 2006, Pine Bech, Belek, ANTALYA.

108-8.Ulusal İç Hastalıkları Kongresi,  13-17.Eylül 2006, Belek, ANTALYA.

109-İzmir Karaciğer Araştırmaları Derneği, Konferans: Prof. Dr.Ulus AKARCA  Hepatit B 2007, 15.2.2007, İzmir Tabip Odası, İZMİR.

11017th APASL (Asia Pasific Association  for The Study of The Liver ) Congress, March  25-31, 2007, Kyoto, Japan.

111-42 th European Association for The Study of The Liver (EASL 2007), April 11-15, 2007. Barcelona, SPAİN.

112AY TV Konuşması : Sağlık proğramı: Sindirim Sistemi Kanamaları, 18.4.2007, Saat: 21.00-24.00.

113-Oturum Başkanlığı: Kolon Kanserlerine Güncel Yaklaşım, Konuşmacılar: Dr.Hakan Erpek, Dr. Kutsi Köseoğlu, Dr.Firüzan Kaçar, 25. Mayıs, 2007, Onkolojide Güncel Tedaviler Sempozyumu, 24-27. Mayıs 2007, Kuşadası, AYDIN.

114-Panelist Konuşmacı: Konu: Karaciğer hastalıklarında albümin kullanımı.  Panel konusu: Hepatolojide Tartışmalı konular. 8.6.2007, 6.Ulusal hepatoloji Kongresi, 7-10. Haziran 2007, İSTANBUL.

115-Panelist Konuşmacı: Konu: Kronik Hepatit B tedavisinde Adefovir kullanımı: Ne zaman ? Neden?. Panel Konusu: Kronik Hepatit B Tedavisinde Son Durum. 4.Eylül 2007. 5.Hepatogastroenteroloji Kongresi, 1-5.9.2007, ANTALYA.

116-Oturum Başkanlığı: Konu: Serbest Bildiriler: 18.10.2007, Saat: 14.00-15.30. 24.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-21.10.2007, NEVŞEHİR.

117B Hepatit Tedavisinde Türkiye Klavuz Hazırlama Komisyon Üyeliği ; II.Türkiye Viral Hepatit Tanı ve Tedavi Rehberi, Konsensus Toplantısı,  9-11.Kasım.2007, ANTALYA.

118Oturum Başkanlığı: Konu: Serbest Bildiriler: 07.12.2007, Saat: 13.30-15.00. 10th İnternational Euroasian Congress of Gastroenterology and Surgery,7-9 December 2007, İsfahan /İran.

119-Doçentlik Jüri Üyeliği: Gastroenteroloji Doçentlik Sınavı, Yer: Ankara Tıp Fakültesi, Tarih: 22.1.2008, ANKARA.

120-Kronik Hepatit B ve C Tedavisinde Son Yenilikler, 1-3.2008, Kempinski Hotel Barbaros Bay, Bodrum.

121-II.Ankara Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Günleri, 17-20.4.2008, Ankara.

122-43 th European Association for The Study of The Liver (EASL 2008), April 23-27, 2008. Milano, İTALY.

123-Panel Oturum Başkanlığı: Konu: Nonsirotik Portal Hipertansiyon, Konuşmacılar: Prof.Dr. Erol Avşar: Portal Ven Trombozu, Prof.Dr. Yusuf Bayraktar: Konjenital Hepatik Fibrozis, Prof.Dr.Selim Karayalçın: Budd Chiari Sendromu, 30. Mayıs 2008, Saat: 14.00-1530. 2.Hepatoloji Okulu, 30-31.Mayıs 2008, ANTALYA.

124Panel Oturum Başkanlığı: Konu: Non-Alkolik Steatohepatitis. Konuşmacılar: Abdullah Sonsuz: NASH Tedavisinde Duyarlılığı Arttıran İlaçlar, İbrahim Halil Bakçecioğlu: NASH Tedavisinde Lipid Düşürücü İlaçlar, Mehmet Koruk: NASH Tedavisinde Diyet ve Diğer Tedaviler. 21. Haziran 2008, Saat: 09.00-10.00, VII.Doğu-Güneydoğu Anadolu Hepato-Gastroenteroloji Sempozyumu, 19-22.Haziran  2008, Kahramanmaraş.

125AY TV Konuşması: Sağlık proğramı:, Konu: Karaciğer Hastalıkları, 30.6.2008, Saat: 21.00-24.00.

126-16th United European Gastroenterology Week (UEGW), 17-22. October.2008, Vienna, Austria.

127Panelist Konuşmacı. KONU: Özel Gruplarda Hepatit B. 27. Ekim.2008, Saat: 09.45-10.15. 5.Hepatogastroenteroloji Kongresi, 25-29.10.2008, ANTALYA.

128-Klavuz Hazırlama Komisyonu Jüri Üyeliği: 3.Hepatit B Konsensus Toplantısı: 8.Kasım. 2008, Antalya

129Panelist Konuşmacı: Konu: Hepatit B ve C’li Annelerin Çocuklarına Karşı Sorumlulukları, 12 Kasım 2008, Saat: 15.00-15.30. 25.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 12-16.Kasım.2008, ADANA.

130-Ödüllü En İyi Endoskopik Görünüm Sunumunda Jüri Üyeliği, 15.11.2008, Saat 17.00, 25.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 12-16 Kasım 2008, .Kasım.2008, ADANA.

130- YÖK Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği: Gastroenteroloji Doçentlik Sınavı, Yer: Adnan Menderes Ün. Tıp Fakültesi, Tarih: 26.12.2008, AYDIN.

 131 İç hast Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği. Yer:  Hast Toplantı Salonu. Sınava Girenler: Dr.Neslihan Soysal, Dr. Hilal Uysal. Tarih: 12.1.2009, AYDIN.

132Seminer Konuşması: İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Semineri , Konu: Özel Gruplarda  (Kr Böbrek Yetmezliği, Gebeler, İmmünsüpressif Hastalar ve HİV pozitif Hastalar) Hepatit B. Yer: ADÜ Tıp Fak Hast Konferans Salonu, Tarih: 19.1.2009, Saat: 11.00, AYDIN

133Panelist Konuşmacı: Konu: Postinfeksiyöz İBS:  Tanı ve Tedavi. 7.Mart 2009, Saat: 09.30, Namık Menteş Gastroenteroloji Günler, 5-7.Mart.2009, İZMİR.

134Konferans Konuşmacı: Konu: Vakalarla Hepatit C ve  Yan Etki Profili, 8.Nisan.2009, Saat:19.00, İZMİR, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği, İzmir Şubesi, Aylık Eğitim Tolantısı

135Konferans: Konuşmacı: Konu: Hepatit B’yi Paylaşmayalım, Viral Hepatitle Savaşım Derneği Aydın Halk Toplantısı, Tarih: 21.4.2009, Saat:14.00, Yer: Şükran Güngör Tiyatro Salonu, AYDIN.

136Konferans: Konuşmacı: Konu: Hepatit B ve C’de Son Yenilikler. Viral Hepatitle Savaşım Derneği Aydın Hekim Toplantısı, Tarih: 21.4.2009, Saat:18.30, Ter: ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Konferans Salonu, AYDIN.

137Panelist Konuşmacı:Konu: HBV ve HCV Taşıyan Anneler ve Çocukları. 1.Mayıs 2009, Saat:9.30, Anadolu Gastroenteroloji Günleri, 30.Nisan-2 Mayıs 2009, DİYARBAKIR.

138Konferans: Konuşmacı: Konu: Gebelerde HBV ve HCV Takibi, Tarih: 7 Mayıs 2009, Saat: 10.00-12.00, Yer: Aydın Devlet Hastanesi Konferans Salonu, AYDIN.

1395th APASL Single Topic Turkey, National Scientific Committee. 17-20.May.2009,  İSTANBUL, Non Responders; Chronic Viral Hepatitis B, C, D, Liver Cirrhosis, HCC.

140 Gastroenteroloji Yan Dal Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği. Yer:  Hast Toplantı Salonu. Sınava Giren: Uzm Dr.Adil Coşkun, Tarih: 25.5.2009, AYDIN.

141.VII.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 10-14 Haziran 2009, Swissotel Grand Efes,  İZMİR

142-FALK Symposium 170, İBD and İBS: Novel Mechanisms and Future Practice, september 11-12, 2009, Glasgow, Great Britain.

143AY TV Konuşması : Sağlık proğramı: Ramazan Ayı ve Sağlık, 17.9.2009, Saat: 21.00-24.00.

144 Konferans Konuşmacı: Konu: NASH’te Yeni Tedavi Stratejileri, Tarih: 24.9.2009, Saat 09.20, 6.HepatoGastroenterology Kongresi, 23-27.Eylül.2009, ANTALYA.

145Global İnflammatory Bowel Disease Meeting, Ferring, October 15-17th 2009, İBD9 Athens, Greece.

14660th Annual Meeting of AASLD 2009 (American Association for the Study of Liver Diseases) .October 30- November 3 2009, Boston MA, United States.

147-17th United European Gastroenterology Week  (UEGW 2009), 20-25 November 2009, London, England.

148II.Kronik Hepatit Zirvesi: Kronik Hepatit B tEdavisi: Nasıl Karar Veriyoruz?. Kaya Artemiz Oteli,  4-6.12.2009, Lefkoşe / Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

149: Seminer: HBV ve HCV Pozitif Anneler ve Çocukların Durumu. 14.12.2009, Saat 11.00, İç Hastalıkları Kliniği Semineri.

150Seminer: HBV ve HCV’nin Aile İçi Geçişi, Çocuk Hastalıkları ABD Semineri, 28.1.2010, Saat 13.00-14.00.

15120th APASL (Asia Pasific Association  for The Study of The Liver) Congress, March  25-28, 2010, Beijing, China.

152 YÖK Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği: Gastroenteroloji Doçentlik Sınavı, Yer: Hacettepe Ün. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği, Tarih: 27.04.2010, ANKARA.

153Konferans Konuşmacı: Konu: Kronik Hepatit B’de Güncel Tedavi, Tarih: 6.5.20010, Saat 19.30, Yer: Anemon Otel (Gilead), AYDIN.

154Basın Açıklaması. 19 Mayıs Dünya Hepatit Günü nedeniyle HepatitB ve C’nin önemini anlatan basın açıklaması. 18.5.2010, AYDIN.

155-X.İnternational Symposium on Viral Hepatitis. May 21st-22nd 2010, Hotel Dolce Sitges, Barcelona / SPAİN.

156 Panelist Konuşmacı: Konu: Ülseratif Kolitte Güncel Durum, Tarih: 29.9.2010, Saat 11.30, 7.HepatoGastroenterology Kongresi, 29 Eylül-3 Ekim 2010, ANTALYA.

15761th Annual Meeting of AASLD 2010 (American Association for the Study of Liver Diseases) .October 29 – November 2 2010, Boston MA, United States.

158-Üniversitlerarası Kurul Toplantısı, 10.1.2011, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA.

159-Seminer: Kronik Hepatit B tedavisinde HBsAg titresinin önemi. Prof.Dr. Cihan Yurdaydın, İzmir Karaciğer hastalıkları Şubesi Aylık Toplantısı, 13.1.2011, İZMİR.

160III.Kronik Hepatit  B Zievesi, 15-16/01/2011, Swis Otel, İzmir.

16121th APASL (Asia Pasific Association  for The Study of The Liver) Congress, February  17-20, 2011, Bangkok, Tayland.

1626th Congress of ECCO (European Chron’s and Colitis Organisation), February 24-26, 2011, Dublin, İrland.

163-Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, Bilkent Üniversitesi, ANKARA.

1642.Turkey and Syrian Gastroenterology Meeting, 4-6 March 2011, Aleppo, Syrian.

165-Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, 4.4.2011, Bilkent Üniversitesi, ANKARA.

166Digestive Disease Week (DDW)  2011, May 07-11, 2011,

         Mc Cormick Place, CHİCAGO, USA

167-Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, 15.5.2011, İstanbul teknik Üniversitesi, İSTANBUL

168- Kırıkkale Ün Tıp Fak Gastroenteroloji Bilim Dalına Prof. Atanması için DoçDr.Sefa Güliterin Prof Atanma Jüri üyeliği, 30.5.2011

169- YÖK Doçentlik Sınavı Jüri Üyeliği: Gastroenteroloji Doçentlik Sınavı, Yer: Ankara Ün. Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Kliniği, Tarih: 28.06.2011, ANKARA.

170 Pamukkale Ün Tıp Fak Gastroenteroloji Bilim Dalına Prof. Atanması için Doç.Dr.Mustafa Yılmaz’ın Prof Atanma Jüri üyeliği, 27.06.2011.

171- İç hast Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği. Yer:  Hast Toplantı Salonu. Sınava Giren: Dr.Volkan Yazak. Tarih: 12.6.2011, AYDIN.

172-Üniversitelerrası Kurul Toplantısı, 16-19.6.2011, Bosnahersek Üniversitesi, SARAYBOSNA.

173-İç hast Uzmanlık Sınavı Jüri Üyeliği. Yer:  Hast Toplantı Salonu. Sınava Giren:Dr.Özlem Ayvaz. Tarih: 23.8.2011, AYDIN.

174-Üniversitelerarası Kurul Toplantısı, Ankara Tıp Fakültesi, 18.09.2011, ANKARA.

175– 6.HepatoGastroenterology Kongresi, 28-Eylül, 2-Ekim 2011,  ANTALYA.

176-19th United European Gastroenterology Week (UEGW), 22-26. October.2011, Stocholm, SWEDEN.

 

İDARİ ve AKADEMİK GÖREVLERİ

1-Gastrointestinal Sistem Staj Kurulu başkan yardımcılığı 1999-2001

2-GİS Staj kurulu Başkanlığı (2001-2004), halen GİS staj kurulu üyeliği

3-Tıp Eğitimi Müfredat ve Entegrasyon Alt Kurul Üyeliği (2001-2003)

4-Satınalma Muayene Komisyonu Üyeliği 1.1.2000-1.1.2002

5-Başhekim yardımcılığı ve başhekim vekilliği: 19.11.2002-30.6.2005.

6-Başhekimlik: Adnan Mend Ün Tıp Fak Hast Başhekimliği: 1.7.2005-1.12.2006

7-Katma Bütçeden Satın alma komisyonu başkanlığı (1.1.2003-1.1.2005)

8-Döner sermayeden Satı alma komisyonu üyeliği  (1.1.2003-31.12.2004)

9-Döner Sermaye Satın Alma Komisyon Başkanlığı  (1.1.2004.1.12.2006)

10-Üniversitelerarası Kurul Üyeliği: 30.12.2010-….

ÜYESİ OLDUĞU KURULUŞLAR

1-Türk Gastroenteroloji Derneği Genel Merkez Üyeliği

2-Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir Şubesi Üyeliği

3-Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği

4-Avrasya Gastroenteroloji Derneği

5-Endoskopi Derneği

6-Aydın Tabip Odası

7-Adnan Menderes Üniversitesi Geliştirme Derneği

8-Adnan Menderes Üniversitesi Çalışanları Derneği

9-UNESCO Aydın Şubesi

10-Hepatobiliopankreatoloji Derneği üyeliği

11-Viral Hepatitle Savaşım Derneği

12-Viral hepatitle Savaşım Derneği Bölge Temsilcisi

 

HAKEMLIK YAPTIĞI DERGİLER:

1-ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi

2-Akademik Gastroenteroloji Dergisi

3-Gastroenterohepatoloji Dergisi

4-Klinik Bilimler Dergisi

5-Tıp ve Sağlık Dergisi

6-Sendrom Tıp Dergisi (Aynı zamanda bölge temsilciliği),

7-Progres Tıp Dergisi

8-Nobel Medicus Tıp Dergisi, İstanbul

9-Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Deregisi, Ankara.http: // www.turkiyeklinikleri.com/log

10-Fırat Tıp dergisi

11-Fırat Sağlık Bilimleri Dergisi

12-Turkish Journal of Medical Sciences, TUBİTAK, Ankara.

13-Viral Hepatit Dergisi